Contributie

De contributie bedraagt:

€ 85,- standaard lidmaatschap
€ 75,- voor studenten (als je jonger bent dan 21 jaar geldt het jeugdlidmaatschap).
€ 45,- voor dubbelleden
€ 55,- voor jeugdleden (t/m 20 jaar)

Gegevens voor betaling contributie:

Gironummer: NL08INGB0002522943
Uiterste betaaldatum: 1 november.

Je wordt pas uitgeschreven na schriftelijke opzegging van het lidmaatschap.

Contactgegevens penningmeester:

Naam: Dionne Wigboldus
E-mail: penningmeester@jsvsissa.nl