Contact

Bestuur
Voorzitter: Niels Brand
info.jsvsissa@gmail.com

Secretaris: Diederick Kaaij
info.jsvsissa@gmail.com

Penningmeester: Freerk Reitsma
info.jsvsissa@gmail.com

Competitieleider: Dylan Prentner
info.jsvsissa@gmail.com

Algemeen adjunct/trainingzaken: Aurore Gay
info.jsvsissa@gmail.com

Locatie